۱۴۰۱ شنبه ۴ تير
لزوم درج نام واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان پيمانيه در صفحه تقدير و تشكر طرح ها و مقالات

 

عنوان: لزوم درج نام واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان پيمانيه در صفحه تقدير و تشكر طرح ها و مقالات

نظر به اينكه يكي از معيارهاي ارزيابي واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان‌هاي تابعه دانشگاه، درج نام واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان در صفحه تقدير و تشكر در گزارش نهايي پايان‌نامه‌ها و طرح‌ها و مقالات منتج از طرح هايي است كه به تأييد شوراي پژوهشي بيمارستان رسيده و يا از خدمات مشاوره اي و ... واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان استفاده نموده اند و يا به تأييد ساير شوراهاي پژوهشي دانشگاه رسيده و با همكاري واحد توسعه تحقيقات باليني در اين بيمارستان اجرا شده است، لذا خواهشمند است اين موضوع رعايت و در صفحه تقدير و تشكر در گزارش نهايي پايان‌نامه‌ها و طرح‌ها و مقالات منتج از طرح هاي مربوطه جمله زير درج گردد:

از واحد توسعه تحقيقات باليني مركز آموزشي، پژوهشي و درماني پيمانيه دانشگاه علوم پزشكي شهرستان جهرم بابت تامين تسهيلات لازم براي انجام اين تحقيق تقدير و تشكر مي شود.

We would like to thank the Clinical Research Development Unit of peymanieh Educational and Research and Therapeutic Center of jahrom University of Medical Sciences for providing facilities to this work.

تاریخ:
1397/03/27
تعداد بازدید:
8001
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal